Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi Henna Hautamäki Wellness

Osoite Hauskakatu 10, 50100 Mikkeli

Sähköposti henna@hewe.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henna Hautamäki

Hauskakatu 10, 50100 Mikkeli

0400 487 658 • henna@hewe.fi

3. Rekisterin nimi

HeWe:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään ainoastaan yritystoiminnan tarpeisiin, yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja laskutukseen tarvittavat tiedot eli esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden suullisesti ja kirjallisesti luovuttamat tiedot sekä mm. YTJ-tietokantojen pohjalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luvutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki ainestot säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoja pääsee käsittelemään vai nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä tai liiketoiminnassa vaadittaviin tehtäviin.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyynnöt henna@hewe.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi. 

Tietojen oikaisupyynnöt henna@hewe.fi